Társadalmi

szemléletváltást


Megosztás helyett együttmüködést. A közhelyek, sztereotípiák és az időseket és a nőket érintő negatív vélemények elleni fellépést akarunk.

Az időseket ma még sokféle hátrányos megkülönböztetés éri a koruk miatt. Gyakori negatív sztereotípia velük szemben, hogy ez az életkor a második gyermekkor, mely vélekedéssel igaztalanul infantilizálják őket.

Az aktív idősödés eszménye az Unióban elfogadott érték, amely nem kizárólag a munkavégzési és foglalkoztatási adatokon mérhető. A sikeres idősödés koncepciója azt jelenti, hogy az egyén a fizikai és szellemi képességeit és aktivitását az élet minden területén – nem csak a munka világában – megőrzi, társas, társadalmi kapcsolatait megtartja és működteti, és nem zárkózik el az új lehetőségektől.

Nálunk gyakran hangoztatott téves vélekedés, hogy az időskor a békés pihenés, vagy a nyugodt, bölcs szemlélődés ideje. A legtöbb idős számára nem az. Az időseket valójában kirekesztik a munka világából, a társadalmi, közéleti cselekvésből és a médiából, tudásukat, tapasztalatukat nem értékelik kellőképpen. Sajátos helyzetben vannak az idős nők, akiket a nemi diszkrimináció mellett az időskoruk miatti hátrányos megkülönböztetés is ér, különösen ha egyedülállók, egyszemélyes háztartásban élnek.

Az időseket leértékelő hazai társadalmi közfelfogással szemben azt képviseljük, hogy az idősödés lehet aktív, produktív, hasznos, önmegvalósító folyamat, és maga az idősödés lehet sikeres. Az időskor „menedzselése” pedig nem más, mint a lehető legkorábbi életszakaszban történő tudatos felkészülés az időskorra, egészséges életmóddal, a tudás folyamatos karbantartásával és bővítésével, az új élethelyzetek befogadására való nyitottsággal.

Paradigmaváltást akarunk, mely a korábbi deficitmodell (a veszteségekre való összpontosítás helyett) fejlődésmodellben (a meglévő képességek megőrzése, a szunnyadó képességek kibontása) gondolkodik.

Az idősödő társadalom fokozottan igényli a közösségi megoldásokat, amelyeket mindig a személyes szükségletekre és élethelyzetekre kell alkalmazni.