Senki ne maradjon magára

Közösséget kell építeni, erősíteni kell a társadalmi részvételt.

Kiemelt figyelmet kell szentelni az egyedülálló nők helyzetére.

Ma a hetvenéves, vagy annál idősebb népesség egyharmada egyedül él. E korosztály közel felének a mindennapi életvitelét akadályozó problémái vannak, amelyeket egyszemélyes háztartásokban igen nehéz megoldani. A szociális ellátórendszer szolgáltatási kínálatában fejleszteni kell az egyénre szabott otthoni szociális segítségnyújtást, a saját otthonban, biztonságban végzett szakszerű ellátásokat. Átfogó felmérésekre lenne szükség az idősek ápolási-gondozási szükségleteiről, az alapellátás szolgáltatásai nem mindig igazodnak az egyének szükségleteihez. Ugyanakkor a bennlakásos intézmények fejlesztését is a XXI század igényeihez kívánjuk igazitani.

A magány, az elszigeteltség, a társadalmi részvételből való kiszorítottság százezrek napi tapasztalata. Az aktív közösségi lét erősítése, közösségi terek és kommunikációs lehetőségek megteremtése, mentori, családi és baráti programok szervezése segíthetik a tevékenységre vágyó időseket abban, hogy elszigeteltségük és magányuk oldódjon. A helyi közösségek életében való részvétel azt jelenti, hogy az idős emberek hozzáadják tudásukat, tapasztalataikat, egyéniségüket a közösség egészéhez, s gazdagítják azt. Az aktivitás hiányából származó problémák gyakran egészégi kockázattal járnak, melyek éppen a közösségi részvétel által csökkenthetők, miként az idősekkel szembeni előítéletek és diszkrimináció feloldásában is segíthet a közösségi életben való részvételük.

Nyugat-európai minták alapján itthon is meg kell teremteni az élethosszig tartó tanulás intézményrendszerét és feltételeit az idős emberek számára. A 45-64 évesek oktatásban való részvétele Magyarországon jelentősen elmarad az EU átlagától. A képzés és a számítógép használatának hiánya a munkaerőpiacról való kiszorulás döntő okai közé tartozik. Kiváló kezdeményezések indultak itthon – a Harmadik Kor Egyeteme nagy érdeklődést váltott ki, és sikeresen működik több nagyvárosban is. Bp, Miskolc, Kecskemét…. Az idősek nagy része támogatja azt a gondolatot, hogy az embernek egy életen át kell képeznie magát.

Az idősek szabadidő szervezésének kiterjedt intézményrendszerét jelentik az idősek klubjai, amelyek széles kínálatot nyújtanak kulturális, fizikai rekreációs, sport és sok egyéb programmal. Jelentős szerepet töltenek be ezen a területen a civil szervezetek, melyekkel való együttműködésére gondot fordítunk.