LENDÜLETTEL

Magyarországért

ALAPSZABÁLY

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi Párt Alapszabályát