Aktiv időskort


Idősek Akadémiáját, kulturális programokat és rendezvényeket, 

sportolási lehetőségeket akarunk biztositani az idősek számára.

Az idősödő és idős népesség izolációjának megszüntetése érdekében fontos cél: be és visszavonásuk a társadalmi munkamegosztásba. A társadalmi aktivitás feltételei közé tartozik a releváns tudások új ismeretek megszerzésére széleskörű formális és informális lehetőségek biztosítása. Senior általános és szakképzések szervezése elérhető módon az alap és felsőfokú oktatási intézményekben.

Egyre nagyobb kihívást jelent az infokommunikációs technológia használata alkalmazása az élet számos területén e- vásárlás, e-terápia. e- kapcsolatok, e-ügyintézés, stb. A magyarországi internet használat a 60 év felettiek körében KSH 2015 –ös adatok szerint 18%.


Az a cél, hogy ez az arány erőteljesen növekedjék, a digitális szakadék csökkenjen.

Az idősödő és idős szakemberek pótolhatatlan tudása mely a magyar társadalmi tőke része ugyanakkor ne vesszen kárba, minél inkább hasznosuljon.

Az élethosszig tartó tanulás, és munkavállalás feltételeinek megteremtésével lehetővé válik a tudásátadás, öntevékenység, szolidaritás és együttműködés generációk között, tudatosabb életvitel, egészségmegőrzés, öngondoskodás, társadalmi felelősségvállalás.